מענק הישבון

מענק הניתן עלפי חוק לעידוד השקעות הון למפעל מאושר שרכש מוצרים מתוצרת ישראל המיועדים להקמה או להרחבה של מפעל מאושר ופטורים מתשלום מסים עקיפים.
נגישות