מפעל מאושר

מפעל הנבנה בסיוע כספי ממשלתי, כדי לתרום ליצוא, לעודד תעסוקה באזורי פיתוח וכדומה. בישראל מעמד של מפעל מאושר (אישור) ניתן למפעלים על ידי מרכז ההשקעות, בהתאם לחוק לעידוד השקעות הון.

החוק מקנה למפעל מאושר הטבות באחד משני המסלולים הבאים :

  • הקלות במס
  • מענקים

הקריטריונים המנחים את מרכז ההשקעות למתן מעמד של "מפעל מאושר"

הם כדאיות למשק הלאומי, יצירת מקומות תעסוקה, יכולת תחרות בשווקים

בינלאומיים, שימוש בטכנולוגיות חדשניות, ערך מוסף גבוה, וכו'.

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ