מקצוע חופשי

משלח יד שדרושה בו השכלה גבוהה ו/או התמחות המיוחדים לאותו מקצוע (עיסוק). כגון: רואה חשבון, עורך דין, מהנדס, רופא, אגרונום וכדו'.
נגישות