ניהול ספרים

כל עוסק בין אם עצמאי ובין אם תאגיד חייבים בניהול ספרים.

ספרים שאותם חייב העוסק לנהל לצורך מע"מ הם את אותם הספרים (פנקסים) שהוא חייב לנהלם לצורך מס הכנסה.

  • חברה חייבת  בניהול ספרים לפי רישום כפול (דו צידי)  אילו עוסק עצמאי מנהל רישום חד צידי (תקבולים – תשלומים)  או רישום כפול (בהתאם לדרישות החוק).
  • ספרי החשבון הנדרשים מכל עוסק נקבעים על בסיס  מחזור ההכנסות ומספר המועסקים בעסק.
  • לעוסק חדש בשנת הפעילות הראשונה רמת פנקסי החשבון שהוא חייב בניהולם נקבעת לפי אומדן התחזיות הצפויות ואילו לעוסק קיים בהתאם לתוצאות השנה הקודמת.
  • בהוראות ניהול פנקסים (ספרים) מוגדרים מסמכי החשבון והתיעוד שעל העוסק לנהל, והשיטות ודרכי הרישום שחייב בהם הנישום/עוסק.
נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ