נייר ערך

ניירות ערך הם מניות, אגרות – חוב, כתב אופציה ונייר ערך מסחרי שיש להם ערך כספי מסוים. המוסמכים להנפיק אותם הם חברה ציבורית, אגודה שיתופית, או הממשלה. ניירות ערך נסחרים בבורסה, שוק מוסדר ומפוקח, בו קונים ומוכרים נפגשים על מנת לבצע עסקאות בניירות ערך, סחורות, מטבע חוץ וכדומה.

כיום, מרבית העסקאות מבוצעות בבורסה, אך קיימות גם עסקאות מחוץ לבורסה המבוצעות בדרך כלל על ידי גופים מוסדיים. העסקאות מבוצעות על ידי חברי הבורסה.

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ