נכס מוחשי

נכסים מוחשיים הם נכסים שיש להם ממשות וקיום פיסי מוגדר.

דוגמאות לנכסים מוחשיים: מזומנים, רכוש קבוע (קרקע, מבנים, ציוד ומכונות וכדו'), מלאי וכדו'.

נגישות