נכס

כל המשאבים בעלי הערך הכספי (הן המוחשיים והן הבלתי מוחשיים) שנמצאים בבעלות הפירמה.

במאזן יכירו בנכס כאשר צפוי שההטבות הכלכליות העתידיות יזרמו אל הישות ועלותו או ערכו ניתנים למדידה באופן מהימן.

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ