סכום אינפלציוני

סכום אינפלציוני הוא חלק רווח ההון השווה לסכום שבו עולה יתרת המחיר המקורי המתואם על יתרת המחיר המקורי.
נגישות