ספר הזמנות

הוראות ניהול ספרים קובעות כי :

(א)   ספר הזמנות יהיה ספר כרוך.

(ב)   בספר ההזמנות יירשמו –

(1)    מספר סידורי של ההזמנה;

(2)    תאריך קבלת ההזמנה;

(3)    שם המזמין ומענו; היה מענו של הלקוח ידוע לנישום – אין חובה לציינו;

(4)    תיאור הטובין או השירות שהוזמנו, או ציון המפרט את התיעוד שבו נכלל התיאור האמור.

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ