עוסק מורשה

עוסק מורשה הינו מי שאיננו עוסק פטור, הוא רשום במע"מ כעוסק מורשה ויש בידו תעודת עוסק מורשה שהונפקה לו ע"י מס ערך מוסף במועד הרישום.
נגישות