עלות היסטורית

עלות היסטורית מייצגת את סך הכסף (או ערך כספי של נכסים) שבוזבזו במהלך קניית נכס.
נגישות