עלות המכירות

עלות המכר היא סעיף בדוח רווח והפסד המייצג כמה עלה לחברה לייצר את המוצר שנמכר (בחברה יצרנית) או את סך ההוצאות הכרוכות בקניית הסחורות שנמכרו (בחברה מסחרית).
נגישות