עלות קבועה

עלות שאינה משתנה בטווח הקצר. לדוגמה : עלויות בגין הרכוש הקבוע של המפעל.

נגישות