עלות

בתחומי הכלכלה, החשבונאות והעסקים עלות היא מחיר ששולם, אירוע מסחרי או עסקה כלכלית.
נגישות