עמותה

עמותה היא קבוצת אנשים שהתאגדו למען מטרה מסוימת ונרשמו בפנקס העמותות על ידי רשם העמותות שבמשרד המשפטים. פעולתן של עמותות מוסדרת באמצעות חוק העמותות, תש"ם-1980.

אחד ממסמכי היסוד של העמותה הינו תקנון המפרט את מטרות העמותה ואת דרך התנהלותה. את התקנון וכל שינוי בו העמותה צריכה להגיש לרשם העמותות. לפי החוק, על עמותה לפעול לקידום מטרותיה בלבד ואינה רשאית לחלק כספים לחבריה.

עמותה הרוצה לקבל תמיכה כספית מהמדינה צריכה שיהיה לה אישור ניהול תקין.

כל עמותה חייבת שיתקיימו בה המוסדות הבאים: ועד מנהל, ועדת ביקורת / רו"ח ואסיפה כללית.

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ