עסקאות פטורות ממע"מ

עסקאות פטורות ממע"מ הן עסקאות שלא ניתן לנכות בגינן את מע"מ התשומות ששימשו לאותה עסקה.

בדיווח התקופתי למע"מ חלה על העוסק חובת דיווח גם על העסקאות הפטורות.

דוגמה לעסקאות הפטורות:

  • השכרת דירת מגורים ובלבד שהתקופה אינה עולה על 25 שנים
  • מסירת כל זכות במקרקעין בדמי מפתח
  • הכנסות של עוסק פטור
  • הפקדת כספים ומתן הלוואות מעוסק למוסד כספי
  • מכירת נכס שמס התשומות בגינו לא ניתן לניכוי עפ"י דין כגון: מכונית פרטית,דירת מגורים
נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ