עקרון ההכרה בהכנסה

זהו אחד מהעקרונות החשבונאיים.

עקרון זה מציג קווים מנחים אשר על פיהם ניתן לקבוע מתי יש להכיר בהכנסות, לצורך מדידת הרווח שידווח בדוח רווח והפסד. הואיל וקיימים סוגים שונים של פירמות, שלהן תהליכים שונים להפקת רווחים, אפשרי שכל פירמה תכיר בהכנסות בזמנים שונים. עקרון זה בא לוודא שעיתוי זה יהיה קבוע ומוגדר כדי למנוע מהפירמה לבצע מניפולציות בעת הצגת הרווח התקופתי. לדוגמה, לחברה תעשייתית המייצרת את מוצריה יש תהליך מסוים: רכישת חומרי הגלם, תהליך הייצור, קבלת הזמנות, מכירת המוצרים וגביית החוב. לחברה אחרת, חברה מסחרית, יהיה תהליך הפקת רווחים שונה: קבלת הזמנות, רכישת מוצרים מחברות יצרניות, מכירתם וגביית החוב.

אצל חברות אלו העיקרון מבהיר מתי יש להכיר בהכנסות – במועד הייצור, מועד המכירה, מועד הגבייה או במועד מתאים אחר.

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ