עקרון ההקבלה בין הוצאות להכנסות

זהו עקרון חשבונאי הקובע כי כל ההוצאות  תרשמנה יחד עם ההכנסות שבגינן יצאו, ללא קשר למועד תשלום ההוצאות בפועל. מטרת העקרון היא להציג בדוח רווח והפסד את הרווח האמיתי שנוצר לפירמה מפעולותיה. כאשר ההוצאות מוצגות באותה תקופה שבה מוצגות ההכנסות, ברור יותר מהו הרווח.

לדוגמה, בעת מכירת מוצר נוצרת הכנסה. כדי ליצור – להגיע – לאותה הכנסה, נאלצנו להוציא הוצאות רבות – החל מעלות המוצר (עלות המכירות- העלות לייצר או לקנות את המוצר שנמכר), דרך הוצאות ההנהלה, ההוצאות הכלליות (למשל : פרסום, ביטוחים וכו') וכלה בהוצאות המימון למימון פעילות הפירמה. המטרה בדוח רווח והפסד היא להציג את כל ההוצאות האלו, כולל אלו שישולמו בעתיד, יחד עם ההכנסה, כך שנוכל לדעת מהו הרווח מאותה מכירה.

לעיתים יש קושי בבירור מדויק של ההוצאות שנבעו מייצור ההכנסות ולכן במקרים אלו מסתמכים על הערכות, אומדנים ותחזיות ומבצעים הקצאה של ההוצאות הנ"ל על פני התקופות השונות.

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ