עתודה

עתודה היא סעיף מאזני, הכולל את סכומי הכסף שהפרישה החברה לטובת תשלומים מוגדרים שישולמו בעתיד. למשל: הפרשה בגין סיום יחסי עובד – מעביד, הפרשה לחופשה, הפרשה לתשלומי הבראה, הפרשה למס ועוד.
נגישות