פחת בקו ישר

ישנן שיטות שונות לחישוב הפחת כשהנפוצה שבהן הינה שיטת הקו הישר (עלות הנכס תפוזר באופן שווה על פני כל שנות  חייו כך שהפחת השנתי יהיה קבוע).
נגישות