פחת שנצבר

זהו סעיף מאזני המציג את סכום  הפחת שהצטבר בגין הרכוש הקבוע ממועד רכישת הנכסים ועד לתאריך המאזן.
נגישות