פחת

הפחת מבטא את ירידת ערכו של הרכוש הקבוע עקב התיישנותו בגין השימוש בו, בלאי ושינויים טכנולוגיים.

הן בחשבונאות והן לצרכי מס, ההוצאה בגין עלות רכישת הרכוש הקבוע תיפרס על פני אורך חייו בדמות הוצאות הפחת.

ישנן שיטות שונות לחישוב הפחת כשהנפוצה שבהן הינה שיטת הקו הישר (עלות הנכס תפוזר באופן שווה על פני כל שנות  חייו כך שהפחת השנתי יהיה קבוע).

יש לציין כי לפעמים ייתכן שיהיה שוני בין הוצאות הפחת שנרשמו בספרים לבין הוצאות הפחת שיוכרו לצרכי מס.

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ