פיחות

עלייה בשער החליפין באופן בו נשלם יותר שקלים עבור כל מט"ח. זוהי היחלשות המטבע המקומי.
נגישות