פיצול אופקי (spin off)

צורה של רה-ארגון אשר על פיה החברה מעבירה חלק מנכסיה והתחייבויותיה לחברה חדשה שהוקמה לצורך כך ובתמורה לנכסים ולהתחייבויות הנ"ל החברה החדשה מנפיקה לחברה שהעבירה את הנכסים מניות, כאשר באופן מיידי החברה שהעבירה את הנכסים מעבירה את המניות לבעלי מניותיה כדיבידנד.
נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ