פיצול מניות

הפיכת מניה אחת בעלת ערך נקוב מסוים, למספר מניות בעלות ערך נקוב קטן יותר.
נגישות