פעילות מופסקת

מבחינה חשבונאית פעילות מופסקת היא מרכיב של תאגיד העומד בשלשת התנאים הבאים :

1. התאגיד על פי תכנית אחת ביצע את אחת מהפעולות הבאות :

א) מימש את המרכיב הנ"ל בשלמותו על ידי מכירת המרכיב בעסקה אחת או הפריד את הבעלות באותו המרכיב והעבירה לבעלי המניות של התאגיד (= פיצול אופקי [=spin off]).

ב) מימש את המרכיב בשלבים על ידי מכירה של נכסי המרכיב וסילוק ההתחייבויות אחת לאחת.

ג) התאגיד נטש את המרכיב.

2. המרכיב מייצג קו עסקים או איזור גאוגרפי של פעילות.

3. ניתן להפריד את המרכיב הן מבחינה תפעולית והן לצרכי דיווח כספי.

    נגישות
    התחל את הצ'אט
    רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ