פריסת פיצויי פיטורין

המנגנון הנ"ל נוצר מתוך מטרה לווסת את נטל המס בגין פיצויי הפיטורין.

פקיד השומה רשאי לאשר פריסה של סכום הפיצויים החייבים במס לשנים שלאחר שנת הפרישה.

הפריסה תיעשה בהתאם לכללים הבאים :

  • תקופת הפריסה המרבית הנה 6 שנים המתחילות בשנת הפרישה.
  • בשל כל 4 שנות עבודה תינתן שנת פריסה אחת.
  • במקרה והפרישה מהעבודה מתבצעת בשלושת החודשים האחרונים של שנת המס, תחל הפריסה בשנה שלאחר שנת הפרישה.
  • בהתאם לאישור פקיד השומה ינוכה מס במקור מהפיצויים הכלולים בפריסה.
  • חלה על העובד חובת הגשת דוח שנתי על הכנסותיו בכל אחת משנות הפריסה כשבדוח הנ"ל תפורטנה ההכנסות שמקורן בפריסת הפיצויים האמורה לעיל.
נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ