פרמיה (ביטוח)

תשלום לחברת ביטוח תמורת פוליסה.
נגישות