פשיטת רגל

פשיטת רגל היא מצב משפטי המכיר באי יכולת של אדם לשלם את חובותיו הכספיים.

אדם שהוכרז כפושט רגל, בית המשפט ממנה לו נאמן שתפקידו לכנס את הנכסים לרבות נכסיו האישיים של פושט הרגל, ומימושם לצורך השבת החובות לנושים.

משהוכרז אדם כפושט רגל ועד למועד סיום תהליכי פשיטת הרגל, אין באפשרותו לקבל על עצמו עסקאות מסחריות והוא מנוע מלעסוק בעיסוקו.

במקרים מסוימים ובהתמלא תנאים המנויים בחוק, בית המשפט רשאי לפטור את פושט הרגל מחובותיו ולתת לו צו שחרור.

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ