צדדים קשורים

בדרך כלל ניתן לראות בצדדים כצדדים קשורים, כשלאחד מהם היכולת להשתמש, במישרין או בעקיפין, בשליטה או בהשפעה מהותית לצורך קבלת החלטות תפעוליות או כספיות של הצד האחר, או כששני הצדדים נתונים לשליטתו או להשפעתו המהותית של צד שלישי.

ההבחנה הנ"ל היא ערטילאית ומבחינה מעשית לא ניתן להשתמש בה לשם קביעת קיומו של מצב של צדדים קשורים. לאור זאת נקבעו בחוקים, בגילויי הדעת החשבונאיים, בתקנות וכדו' מצבים שונים שבמידה והם מתקיימים בין הצדדים, הצדדים יחשבו לצדדים קשורים.

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ