קונצרן

קונצרן הוא ריכוז של מספר חברות המתעסקות בתחומים שונים, שלהן (=לחברות הנ"ל) הנהלה מרכזית אחת המפקחת עליהן.

מבחינת המהות הכלכלית יש כאן למעשה ישות כלכלית (קבוצה) אחת.

נגישות