קרן הון

קרן הון היא סעיף מאזני המופיע תחת ההון העצמי. הסעיף הנ"ל כולל את כל הקרנות המהוות חלק מההון העצמי של החברה.
נגישות