רווח גולמי (ניתוח)

פירמות עורכות ניתוח של הרווח הגולמי כדי לבחון את יעילות מערכת הייצור ושמירת המלאים בדרך ישירה של השוואה עם רווח גולמי תיאורטי, או דרך השינויים בו בין תקופה אחת לשניה, כאשר תקופה מסוימת נבחרת כתקופת הבסיס להשוואה.

הניתוח יכול שייעשה גם לגבי הסך הכל וגם לגבי גורמים שונים המרכיבים את הרווח ברוטו, וכן השוואה באחוזים של הגורמים השונים והרווח ברוטו.

השוואה בעלת אופי דומה יכולה להיעשות גם בין התוצאות בפועל לבין התוצאות המתוכננות (השוואת תקציב אל מול ביצוע).

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ