רווח גולמי

רווח גולמי של חברה יצרנית או מסחרית הוא ההפרש בין ההכנסה ממכירות החברה לבין עלות המכר. במידה והרווח הוא שלילי אזי יש לנו הפסד גולמי.
נגישות