רווח הון ריאלי

רווח ההון פחות סכום אינפלציוני.
נגישות