רווח הון

הסכום שבו עולה התמורה ממכירת נכס (מוחשי ולא מוחשי) על יתרת המחיר המקורי שלו (= המחיר המקורי של הנכס לאחר שנוכו ממנו סכומי הפחת). למעשה רווח ההון מציין את העלייה בערכו של הנכס.

לעניין מס הכנסה בגין רווח ההון מפצלים את רווח ההון לרווח הון ריאלי ולסכום אינפלציוני כששיעור המס על כל אחד מהחלקים הנ"ל הוא שונה.

את רווח ההון ניתן לפרוס על פני מספר שנות מס.

ניתן לקזז את רווחי ההון מול הפסדי ההון וכמו כן במקרים מסוימים ניתן לבצע שחלוף שלו כנגד נכס חדש שנרכש במקום הנכס שמומש.

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ