רווח מיוחד

רווח המתקבל או נגרם לפירמה בשל תנאים בלתי רגילים, או בשל פעילות שאינה קשורה לפעילות הרגילה של הפירמה ושאינה מתרחשת לעיתים קרובות.

על פי רוב רווח (או הפסד) כזה הוא רווח  (או הפסד) הון, אך יכול שיהיו רווח (או הפסד) רגיל, בהתאם למקרה (למשל, תוצאות המתייחסות לפעילות עסקית שהופסקה). רווח כזה מוצג בדוחות הכספיים בניכוי השפעת המס וחלק המיעוט, אם קיים, בדוח מאוחד.

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ