רווח נקי

רווח נקי הוא הסעיף בדוח רווח והפסד המבטא את סיכום כל הכנסותיה של החברה בניכוי כל הוצאותיה (כולל הוצאות המס).

מהרווח הנקי הוא של החברה ניתן לחלק דיבידנד לבעלי המניות במידה ואכן יש רווח  ובמידה שהוחלט על כך באסיפת בעלי המניות.

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ