רווח תפעולי

הכנסות החברה פחות הוצאותיה בגין כל פעולותיה בתחומי העיסוק העיקריים שלה. הרווח התפעולי כולל הכנסות ממכירות מוצרים ושירותים, הוצאות של עלות המכירות, הוצאות מכירה והוצאות הנהלה וכלליות.
נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ