ריבית אפקטיבית

ריבית המייצגת באופן ריאלי את ההוצאה הפיננסית של הלווה, משום שהיא לוקחת בחשבון לא רק את שיעור הריבית הנומינלי אלא גם עמלות ותשלומים אחרים (כגון: דמי בולים,דמי פתיחת חשבון), את אורך תקופת האשראי, מועדי קבלת הקרן, החזרתה וכו'.

במילים אחרות: סכום הריבית באחוזים לשנה, כשהיא מחושבת על-פי סכום הריבית המשולמת בסוף השנה ביחס לקרן ההתחלתית. לכן הדרך הפשוטה ביותר לחישוב הריבית האפקטיבית היא בשיטת החזרת ההלוואה כולה (הקרן) ותשלום הריבית כולה בסוף התקופה. אם תשלום הריבית הוא חודשי או רבעוני, יש לתרגמה לריבית אפקטיבית תוך התחשבות באלמנט הריבית דריבית.

יש הבדל גדול בין קבלת הלוואה בריבית שנתית אפקטיבית (המשולמת בסוף השנה) בשיעור של 6% לשנה לבין קבלת הלוואה בריבית חודשית של 0.5%. במקרה האחרון הריבית האפקטיבית השנתית היא 6.17% ולא 6%.

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ