ריבית דריבית

ריבית דריבית היא ריבית המחושבת לא רק על הקרן אלא גם על הריבית שהצטברה בתקופה הקודמת.
נגישות