ריבית נומינלית

ריבית נומינלית (נקראת גם ריבית חוזית/ריבית קונטוקורנטית/ריבית נקובה) היא הריבית הנקובה במסמכי מתן ההלוואה ללא התחשבות במועדי חיוב הריבית ובהיטלים הנלווים (עמלות).
נגישות