ריבית פריים (בישראל)

ריבית הפריים בישראל היא הריבית המורכבת משיעור ריבית חובה (=ריבית מוניטרית) הנקבעת פעם בחודש על ידי בנק ישראל, בתוספת קבועה של X%. לדוגמה, אם שיעור ריבית בנק ישראל הוא 5% ושיעור התוספת הוא 1.5% אזי שיעור ריבית הפריים הוא 6.5%.
כיום מוגדרת ריבית זו בשיעור זהה בכל הבנקים בישראל. הבנקים עושים שימוש בריבית הפריים לתמחור הלוואות, פיקדונות ועסקות אשראי.
נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ