ריבית פשוטה

ריבית פשוטה היא ריבית המחושבת כאחוז מסוים מהקרן, כאשר האחוז עומד ביחס ישר לתקופת ההלוואה. האחוז הנ"ל נקרא בשם שיעור הריבית.
נגישות