רכוש שוטף

נכסים מוחשיים שהחברה אינה מחזיקה בהם בקביעות ושניתן להפוך אותם לנזילים בקלות יחסית.

לדוגמא: מזומנים, מלאי, לקוחות, חייבים, מלאי, השקעות לזמן קצר וכדו'.

הנכסים הנכללים תחת הרכוש שוטף משמשים את הפירמה למהלך העסקים הרגיל, כאשר ההבחנה בינם לבין הנכסים המוצגים תחת רכוש קבוע הרכוש הקבוע לנכס שוטף תלויה בשימוש שנעשה באותו הנכס ולא במאפייניו.

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ