רכיבי שכר

רכיבי שכר הם החלקים המרכיבים את שכר העבודה של העובד.

החוק קובע כי לעניין פיצויי פיטורין, שר העבודה והרווחה באישור ועדת העבודה של הכנסת יקבע בתקנות (דרך כלל או לסוגים) את המרכיבים של שכר העבודה הכולל, שיובאו בחשבון לעניין שכר העבודה בקשר לפיצויי פיטורין.

בתקנות נקבע כי הרכיבים שיובאו בחשבון שכר העבודה לעניין תקנות הם אלה:

  • שכר יסוד
  • תוספת ותק
  • תוספת משפחה
  • תוספת יוקר המחיה

אם נכללו בשכר העבודה תוספת מחלקתית או תוספת מקצועית,יראו תוספות אלה כחלק משכר היסוד.

לא היה שכר העובד משתלם לפי הרכיבים הנ"ל או לפי חלק מהם, יובא בחשבון שכרו של העובד (לעניין פיצויי הפיטורין) שכר העבודה הרגיל ללא תוספות.

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ