רשימון יבוא

זהו מסמך המהווה בסיס לשחרור הטובין  מהמכס במדינת היבוא. ברשימון היבוא מופעים פרטי המשלוח כגון: כמות הסחורה, ערך הסחורה לפי החשבונית, אריזה, דמי הובלה וכדו'.

כמו כן הוא כולל פרטים על האוניה, הכוללים את שמה, נמל היציאה, נמל היעד, מספר שטר מטען וכד'.

נגישות