רשם המקרקעין

נושא תפקיד ממשלתי שאחראי על רישום עסקות בנכסי דלא-ניידי בספרי הרישום הממשלתיים הרשמיים, המנוהלים על-פי סימנים מזהים של המקרקעין (גושים וחלקות), ומשקפים את השתלשלות הבעלות בהם, זכויות חכירה שהוענקו, שעבודים שניתנו, לרבות הערות אזהרה שנרשמו על אותם מקרקעין.
נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ