רשם המשכונות

מי שמופקד על רישום משכונות.

כל אדם רשאי לעיין בספר, בתיק ובכרטסת המשכון בנוכחותו של עובד הלשכה ובפיקוחו, ורשאי לקבל מאת הרשם אימות להעתקים של מסמכים או של רישומים השמורים בלשכה תמורת תשלום אגרה, כנקבע בתקנות.

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ