רשם השותפויות

מי שתפקידו לרשום שותפויות בפנקס השותפויות.

רשם השותפויות מתמנה על-ידי שר המשפטים ותפקידיו הם בעיקר:

  • לרשום את שם השותפות
  •  מהות העסק
  • מקומו הראשי של העסק
  • שמו המלא של כל שותף ומענו, שמותיהם של השותפים המורשים לנהל את עניני השותפות ולחתום בשמה בתקופת קיומה של השותפות
  • לנהל את פנקסי השותפויות ולהציגו בפומבי

תפקידו של רשם השותפויות מצטמצם ברישום השותפויות והשינויים החלים בהן, וכן בגביית האגרה המוטלת עליהן.

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ